Lassie ger högsta ersättning i din hundförsäkring

Vad är det viktigaste i en hundförsäkring? Ska den skydda vid skada och sjukdom, eller ska den kanske också vara förebyggande så att hunden undviker sjukdomar? Önskar du högsta möjliga ersättning om olyckan är framme? De flesta försäkringar har ett ganska bra och fullgott skydd, man kan oftast välja nivå eller omfattning, men det finns en försäkring som är annorlunda. Den heter Lassie hundförsäkring – läs mer om försäkringen på lassie.co – den har en förebyggande inriktning, förutom att skydda mot redan skedd skada.

Hög ersättning hos Lassie

Det är alltid bra att jämföra försäkringar, men det är inte enbart priset du ska titta på, utgå alltid ifrån ditt behov. Lassie täcker de flesta behoven och när skadan är framme ligger man i topp i branschen vad gäller ersättningsnivå. Man har en förstklassig digital försäkringsservice som har öppet dagligen för att du ska kunna prata med kundtjänsten personligen. Bakom Lassie står en av de stora globala försäkringsbolagen med ETU Forsikring A/S som moderbolag till Lassie.

Utbilda dig med Lassie

Varför inte teckna en försäkring som verkar förebyggande för att din hund inte ska bli sjuk eller skadad? Lassie bedriver ett förebyggande hälsoarbete som gör att flera sjukdomar kan undvikas. Filosofin att även utbilda kunderna i förebyggande arbete, det vill säga dela med sig av sina kunskaper, är förmodligen unikt inom hundförsäkringar. Att sköta om sin hund på rätt sätt är det bästa i längden och du kan också samtala om detta med Lassie.

Det finns flera speciella saker med Lassies hundförsäkring, förutom ersättningsnivån är förstås också det förebyggande arbetet tongivande. De flesta försäkringsbolag har sitt fokus i att ta hand om skador efter att de inträffat medan Lassie arbetar intensivt med att förebygga skador. Det blir ett livslångt åtagande där man löpande förmedlar kunskap om god hälsa till sina kunder. Lassie har ett poängsystem där hundägarna tjänar poäng ju mer de lär sig om förebyggande hälsa. Poängen kan sedan användas till att erhålla rabatterat pris på försäkringen. Det fungerar så att ju fler poäng du får desto mindre betalar du. Detta skapar drivkraft för konceptet att intressera sig för hundens förebyggande hälsa.