Lagar och regler för hundar

 

Det är otroligt viktigt att du som ägare har koll på de lagar och regler som gäller för hundar. Om du bryter mot dem kan det hända att hunden tas i från dig, eller i värsta fall avlivas. Det kan hända om hunden attackerar en människa, till exempel. Några viktiga lagar och regler som du bör ha koll på är följande:

  • Koppeltvång.

Det innebär att du som ägare måste ha koll på din hund så att den inte tillför någon skada. Skada kan gälla både människor och djur. Om du inte har full kontroll över din hund kan du bli ansvarig om den ställer till med problem.

  • Regler om bur.

Det är inte många som vet att det är olagligt att ha hunden i bur hemma, men det är det. Bur får användas vid transport och utställning, men alltså inte för att stänga in en bråkig valp. Det gäller även andra slags inhägnader; hunden får inte stängas in på det sättet.

  • Ensam hemma.

Lagen säger att man inte får lämna hunden ensam för länge. Någon maxtid har inte satts, men en vuxen hund klarar i regel högst fem timmar ensam om den har tränats.