Glöm inte att försäkra din hund

Om man vill bespara sig själv mycket oro och besvär som hundägare är det en sak som är viktigare än allt annat att komma ihåg, och det är att försäkra sin hund så fort man övertar den som valp från dess uppfödare. Hundar råkar ju precis som människor ut för olyckor och drabbas av sjukdomar, och man vet aldrig när något sådant kan inträffa. Till skillnad från människor har hundar dock inget socialt skyddsnät i form av frikort eller andra subventioner från staten som gör sjukvård billigare. Istället är det hundägaren som får stå för den fulla kostnaden av alla behandlingar och undersökningar som hunden kan behöva när man besöker veterinären. Det är en kostnad som snabbt kommer upp i tresiffriga, och ofta fyrsiffriga belopp. En hundförsäkring, som täcker största delen av denna kostnad, är därför en absolut nödvändighet om man vill skydda både sin fyrfota vän och sin ekonomi som hundägare.

Vad ska man då tänka på när man väljer försäkring åt sin hund? Först och främst bör man fundera på vilken typ av försäkring man ska välja. Det finns två huvudsakliga typer av försäkringar, även om vissa försäkringsbolag kan ha olika tillägg och specialförsäkringar. Den ena är en så kallad veterinärvårdsförsäkring, som fungerar just i sådana situationer som beskrevs ovan: man måste ta med sin hund till veterinären, och försäkringen täcker kostnaderna för undersökningar och behandlingar (undantaget självrisken).

För de allra flesta hundägare är denna typ av försäkring tillräckligt. Vissa hundägare kan dock även ha behov av en livförsäkring till sin hund. Det gäller framförallt hunduppfödare, jägare och andra som använder hunden för att förtjäna sitt uppehälle. De kan då få ekonomisk ersättning om hunden skulle gå bort.

När man vet vilken försäkring man ska ha är nästa steg att hitta rätt försäkringsbolag. Det kan man endast göra genom att höra sig för hos de olika bolagen och se efter vilka villkor de har gällande vad försäkringarna täcker, vilken självrisk de har och vilken premie de har. Att jämföra villkor på detta sätt är något man bör ta för vana att göra i alla aspekter av livet, speciellt eftersom det ofta är betydligt enklare än när man ska teckna en försäkring. Om man till exempel vill låna pengar, kan man bara gå in på https://reciva.se/ för att jämföra bankernas olika lånevillkor och snabbt komma fram till vilket som är det bästa alternativet.